pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Aurelii, Władysława, Kleofasa
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
AKTUALNOŚCI

„NOWA STRONA INTERNETOWA ORAZ NOWY BIP GMINY KOŁACZYCE”

2013-02-23
Zapraszamy na nową oficjalną stronę internetową Gminy Kołaczyce, która znajduje się pod adresem www.kolaczyce.pl . Wszystkie nowe informacje oraz aktualności będą zamieszczane tylko na naszej nowej stronie.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina zmieniła również adres Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, który od dnia 21 lutego 2013 r. zamieszczony jest pod nowym adresem www.bip.kolaczyce.pl . 
Od tej daty wszystkie nowe uchwały, informacje, przetargi, ogłoszenia będą zamieszczane na nowej stronie BIP.

  „Nowe Zasady Gospodarowania Odpadami”

  2013-01-19
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce!

  Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Kołaczyce obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. Rada Miejska w Kołaczycach na podstawie obligatoryjnych delegacji z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391) podjęła uchwały regulujące te zagadnienia, są to:
  • Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  • Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  • Uchwała nr XXVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  • Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


  Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy !!!

  W związku z tym otrzymacie Państwo„Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  Formularze deklaracji będzie można pobrać  w punktach wskazanych w harmonogramie.Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w terminie do 28 lutego 2013 roku
  Składający deklarację sam wylicza wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów, którą stanowić będzie liczba osób zamieszkałych w danej rodzinie pomnożona przez kwotę 5,00 zł jeżeli odpady będą segregowane lub kwotę 10,00 zł jeżeli oddawane odpady będą niesegregowane.

  W przypadku niezłożenia deklaracji, Burmistrz Kołaczyc zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej (przyjmując liczbę osób zameldowanych w danej nieruchomości  i stawkę opłat jak dla odpadów niesegregowanych tj. 10 zł /miesiąc /osobę).

  Zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego miesiąca kwartału (tj. do 15 września, do 15 grudnia, do 15 marca i do 15 czerwca) na konto: Gminy Kołaczyce w Banku Spółdzielczym  w Kołaczycach lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach. Opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane będą jako tzw. „podatek śmieciowy",w związku z czym ściągalność tych opłat następować będzie na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa".

   Życzenia

   2012-12-20
    

   „Inwestycje”

   2012-12-20
   • pełna informacja

   „Otwarcie Centrum Rehabilitacji w Kołaczycach”

   2012-12-20

   Szanowni Mieszkańcy!

   Dnia 13.12.2012r w SPZOZ Kołaczyce odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Centrum Rehabilitacji w Kołaczycach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 70% całości kosztów za inwestycję. Całkowity koszt Inwestycji wyniósł: 737 027,65 zł...

   IMG_7994
   • pełna informacja

   „Kolędowanie”

   2012-12-19
   • pełna informacja

   „Życzenia”

   2012-12-19
   • pełna informacja

   sekrety sceny

   2012-12-11

   Licealiści z Kołaczyc odkrywają sekrety sceny w Grotesce

   Grupa uczniów z Anglojęzycznego Koła Teatralnego działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach, zainspirowana październikowymi wykładami w Teatrze Narodowym w Pradze, rozwija umiejętności aktorskie w Teatrze Groteska w Krakowie...

   DSC00925
   • pełna informacja

   GOPS informacja

   2012-12-11

   Projekt systemowy w 2012r

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach realizując projekt systemowy w 2012r. zastosował wobec Uczestników szereg form wsparcia, które mają na celu przyczynić się do powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym...

   • pełna informacja

   Wyłączenie TV emisji analogowej

   2012-12-10

   UWAGA!!!

   data wyłączenia emisji analogowej dla Kołaczyc to 2013-03-19


   Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce

   • pełna informacja

   Stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   2012-12-10
   ogłoszenie plik pdf

   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pracy fizjoterapeuty.

   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach ul. Adama Mickiewicza 90,38-213 Kołaczyce wybrani zostali :

   • Pan Waldemar Staniszewski
   • Pani Katarzyna Michalec

   Kierownik
   Dr n.med. Agnieszka Giebułtowska

   • pełna informacja

   „Nowa Galicja w obiektywie”

   2012-12-04

   PRZYPOMINAMY O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
   organizowanym przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

   Plakat


   • pełna informacja

   Młodzi dziennikarze z Kołaczyc w stacji TVN

   2012-11-23

   Dzień 16 listopada uczniowie klasy humanistyczno-dziennikarskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach spędzili na warsztatach zorganizowanych w stacji TVN w Krakowie.

   Nagrali swój odcinek programu...

   • pełna informacja

   Stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   2012-11-15
   ogłoszenie plik pdf

   Kierownik
   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
   w Kołaczycach
   OGŁASZA

   otwarty i konkurencyjny nabór na dwa stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

   1. Wykształcenie wyższe – kierunek fizjoterapia (mgr fizjoterapii).
   2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
   3. Dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność.
   4. Obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.
   5. Wysoka kultura osobista.
   6. Biegła znajomość obsługi komputera

   WYMAGANIA DODATKOWE

   1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
   2. Umiejętność organizacji pracy, samodzielność.
   • pełna informacja

   11-listopada Święto Niepodległości

   2012-11-14

   OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
   Tradycyjnie 11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Kołaczyce świętowali rocznicę
   Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Kołaczycach, którą odprawił ksiądz prałat Jan Sabat. Przed wejściem do kościoła pracownicy GOKu wręczali mieszkańcom biało- czerwone kotyliony...

   Galeria
   • pełna informacja

   Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   2012-11-08

   W dniu 23 października 2012 roku., Burmistrz Kołaczyc – Małgorzata Salacha w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   Uroczyste spotkanie z Jubilatami odbyło się w Sali Bankietowej w Kołaczycach. Dostojnych Jubilatów powitała Burmistrz Kołaczyc, przekazując wyrazy uznania dla trwałości związku par, obchodzących „Złote Gody". Pani Burmistrz życzyła Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, zgodzie i pomyślności oraz w zadowoleniu z dzieci i wnuków. W uroczystości uczestniczyli również Antoni Ząbkowicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz Danuta Hendzel Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kołaczycach...

   Galeria

   • pełna informacja

   Dzień seniora

   2012-11-07

   Dzień Seniora oraz 150 - lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce

   W słoneczne jesienne sobotnie popołudnie 20.10.2012 roku w sali bankietowej w Kołaczycach odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji "Dnia Seniora" oraz 150 - lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce...

   Galeria

   • pełna informacja

   Usuwanie wyrobów zawierających azbest

   2012-10-31
   informacja plik pdf

   Gmina Kołaczyce w 2012 r. zrealizowała zadanie pn.

   "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce"

   przy udziale:

   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   i

   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

   W ramach zadania prowadzony był bezpłatny demontaż, odbiór i transport materiałów zawierających azbest (eternit) od mieszkańców naszej gminy.

   Całkowity koszt zadania wyniósł 54.901,80 zł

   • pełna informacja

   Pociągiem marzeń z Kołaczyc do Pragi

   2012-10-31

   Grupa uczniów z kołaczyckiego liceum spędziła dni 16 – 18 października w Pradze. Młodzież wyjechała w ramach realizacji projektu Hi! ??????! Hallo! - pociągiem marzeń w świat – przedsięwzięcia, które zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie "Projekt z Klasą".

   • pełna informacja

   Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości

   2012-10-30

   informacja plik pdf

   Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości po raz pierwszy w naszej gminie!
   Po raz pierwszy na terenie gminy Kołaczyce odbędzie się Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości. Dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości w dniu 11 listopada na drogach regionu będą się ścigać dwuosobowe załogi z południowo-wschodniej Polski. W sumie przewidziano start około siedemdziesięciu ekip.
   Organizowany przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, firmą Trans-Wiert sp. z o.o. w Jaśle, Komendą Powiatową Policji w Jaśle, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta w Jaśle, Urzędem Miasta i Gminy Kołaczyce oraz Urzędem Gminy w Brzyskach XII Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości to impreza sportowa wpisująca się w regionalny kalendarz obchodów 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości...
   Szczegółowe informacje: www.jkmird.pl oraz facebook.com/JKMiRD.
   Józef Biernacki
   Dyrektor Rajdu Niepodległości

   • pełna informacja

   Nordic Walking Park Południe

   2012-10-30

   informacja plik pdf

   Dzień dobry, W związku z przygotowaniami Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja do realizacji międzyregionalnego projektu współpracy pt. "Nordic Walking Park Południe Podkarpacia" zaproszamy na spotkanie konsultacyjne z grupami docelowymi projektu, które odbędzie się 8 listopada 2012r. o godz. 17.00 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach.

   • pełna informacja

   Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego

   2012-10-23

   W dniu 6 października 2012 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce. Przekazanie odbyło się przed remizą OSP w Sieklówce.


   galeria zdjęć
   • pełna informacja

   Telefonia, internet

   2012-10-22

   Ankieta
   dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi:
   telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów

   • pełna informacja

   Nasze Śmieci

   2012-10-08
   " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwremoveeventlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetbuffer="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetduration="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetfullscreen="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetheight="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetmute="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetplaylist="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetplaylistindex="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetposition="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetstate="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetwidth="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetversion="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetvolume="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplay="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwpause="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwstop="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwseek="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwload="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistitem="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistnext="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistprev="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetmute="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetvolume="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetfullscreen="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwcontrolbarshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwcontrolbarhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdisplayshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdisplayhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdockhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdocksetbutton="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdockshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwloadinstream="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdestroyapi="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addcontrollerlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addmodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removecontrollerlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removemodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removeviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getplaylist="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getpluginconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" loadplugin="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" sendevent="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">
   • pełna informacja

   Inwestyce 2012

   2012-10-03

   INWESTYCJE W GMINIE KOŁACZYCE – 2012 r.

   plik pdf

   • pełna informacja

   Szkolenie

   2012-10-01

   Szanowni Państwo,

   W dn. 15.10.2012r. w godz. 9.00-14.30 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje dla swoich beneficjentów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników, którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz z "Małych Projektów" bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader.

   Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta a zapisy przyjmowane są do dn.11.10.2012r. pod numerem telefonu 515 205 894.

   • pełna informacja

   SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA

   2012-10-01

   Informacja o projekcie

   „TWOJĄ SZANSĄ - SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA II EDYCJA" realizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

   Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.03.2014

   Środki finansowe do wysokości 20 000 tyś zł na każdego członka spółdzielni socjalnej

   • pełna informacja

   Wywiad z Burmistrzem Kołaczyc

   2012-09-26
   • pełna informacja

   Galicyjskie Lato z Koniem 2012

   2012-09-18
   Zapowiedź filmu
   • pełna informacja

   kondolencje

   2012-09-11

   Roboty remontowe na gazoclqgu

   2012-09-10

   Dotyczy: wykonania robót remontowych na gazociqgu wysokiego ciśnienia DN 300.

   W zwiqzku z koniecznością wykonania pilnych robót remontowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Warzyce - Wygoda, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzicł w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle informuje, że w miejscowości Kołaczyce w dniu 11.09.2012 r. od godz. 7:00 do 9:00 i od 17:00 do 19:00 niezbędne jest opróżnienie gazociągu, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

   • pełna informacja

   MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

   2012-09-10

   Informacja o terminie naboru wniosków w ramach działania „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


   Od dnia od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim...

   • pełna informacja

   PRZYWRACANIE POTENCJAŁU

   2012-09-10

   Informacja o terminie naboru wniosków w ramach działania „PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


   Od dnia 15 października do dnia 26 listopada 2012 r., można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Będzie to piąty nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia...

   • pełna informacja

   Rozwój sektora rybołówstwa

   2012-09-10

   Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe"

   na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogu 2, dotyczącego produkcji dodatkowej cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 procenta masy rocznej produkcji lub wymogu 3, dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar objętych Pakietem 2. ...

   • pełna informacja
   następna >>

   Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach