MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Kołaczyce


 

Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce

tel./fax (013) 446-02-58 ; 446-02-21

email: sekretariat@kolaczyce.itl.pl
www: www.kolaczyce.itl.pl 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
PARAFIA W BIEŹDZIEDZY
regulamin pracy Urzędu Gminy