MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 4076 
 
 
Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com
 
Załączniki:

 1. Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Salachy - Dyrektora ZSPiG w Kołaczycach
 2. Oświadczenie majątkowe P. Stanisława Rogaczewskiego - Dyrektora ZSPiG w Sowinie
 3. Korekta oświadczenia majątkowego P. Stanisława Rogaczewskiego - Dyrektora ZSPiG w Sowinie
 4. Oświadczenie majątkowe P. Danuty Pachany- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach
 5. Oświadczenie majątkowe P. Jolanty Matysik - Dyrektora ZSPiG w Lublicy
 6. Korekta oświadczenia majątkowego P. Jolanty Matysik - Dyrektora ZSPiG w Lublicy
 7. Oświadczenie majątkowe P. Barbary Mamroł- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w  Kołaczycach
 8. Oświadczenie majątkowe P. Stanisława Madeja- Zastępcy Wójta Gminy Kołaczyce
 9. Korekta oświadczenia majątkowego P. Stanisława Madeja- Zastępcy Wójta Gminy Kołaczyce
 10. Oświadczenie majątkowe P. Jerzego Leśniaka- Kierownika SP ZOZ w Kołaczycach
 11. Korekta oświadczenia majątkowego P. Jerzego Leśniaka- Kierownika SP ZOZ w Kołaczycach
 12. Oświadczenie majątkowe P. Tomasza Kalety - Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach
 13. Korekta oświadczenia majątkowego P. Wiesława Jedziniaka- Dyrektora ZSPi G w Bieździedzy
 14. Oświadczenie majątkowe P. Tomasza Kalety- Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach
 15. Oświadczenie majątkowe P. Wiesława Jedziniaka- Dyrektora ZSPi G w Bieździedzy
 16. Oświadczenie majątkowe P. Janiny Hendzel - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 17. Korekta oświadczenia majątkowego P. Janiny Hendzel - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 18. Korekta oświadczenia majątkowego P. Katarzyny Gustek - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 19. Oświadczenie majątkowe P. Marcina Filipka - Sekretarza Gminy Kołaczyce
 20. Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Gustek - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 21. Oświadczenie majątkowe P. Marii Dziok - Skarbnika Gminy Kołaczyce
 22. Oświadczenie majątkowe P. Jarosława Dziadosza - Dyrektora ZSPi G w Sieklówce
 23. Korekta oświadczenia majątkowego P. Jarosława Dziadosza - Dyrektora ZSPi G w Sieklówce
 24.

Korekta oświadczenia majątkowego P. Ewy Banach - Dyrektora ZSPiG w Krajowicach

 25. Oświadczenie majątkowe P. Ewy Banach - Dyrektora ZSPiG w Krajowicach
 26. Oświadczenie majątkowe Pana Michała Banach - Przewodniczącego Rady Gminy
 27. Oświadczenie majątkowe P. Dunaj Stanisław - radny Gminy Kołaczyce.
 28. Oświadczenie majątkowe P. Dziędzioł Piotr - radny Gminy Kołaczyce
 29. Oswiadczenie majątkowe P. Filipek Paweł - radny Gminy Kołaczyce
 30. Oświadczenie majątkowe P. Gajda Barbara - radna Gminy Kołaczyce
 31. Oświadczenie majątkowe P. Henzel Piotr - radny Gminy Kołaczyce
 32. Oświadczenie majątkowe P. Kaleta Antoni - radny Gminy Kołaczyce
 33. Oświadczenie majątkowe P. Lasik Leśniak Wiesława - radna Gminy Kołaczyce
 34. Oświadczenie majątkowe P. Maziarz Roman - radny Gminy Kołaczyce
 35.

Oswiadczenie majątkowe P. Namysł Andrzej - radny Gminy Kołaczyce

 36. Oświadczenie majątkowe P. Ochałek Ewa - radna Gminy Kołaczyce
 37. Oswiadczenie majątkowe P. Salacha Anna - radna Gminy Kołaczyce
 38. Oświadczenie majątkowe P. Skibińska Jadwiga - radna Gminy Kołaczyce
 39. Oświadczenie majątkowe P. Szczur Janusz - radny Gminy Kołaczyce
 40. Oświadczenie majątkowe P. Śliż Aleksander - radny Gminy Kołaczyce
 41. Oświadczenie majątkowe P. Kozioł Józef - Wójt Gminy Kołaczyce