MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 2390 
 
Załączniki:

 1. Oświadczenie majątkowe P. Jarosława Dziadosza - Dyrektora ZSPiG w Sieklówce
 2. Oświadczenie majątkowe P. Marii Dziok - Skarbnika Gminy Kołaczyce
 3. Oświadczenie majątkowe P. Marcina Filipka - Sekretarza Gminy Kołaczyce
 4. Oświadczenie majątkowe P. Marcina Filipka - Sekretarz Gminy Kołaczyce
 5. Oświadczenie majątkowe P. Katarzyny Gustek - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 6. Oświadczenie majątkowe P. Tomasza Kalety - Prezesa ZGK w Kołaczycach
 7. Oświadczenie majątkowe P. Jerzego Leśniaka - Kierownika SP ZOZ w Kołaczycach
 8. Oświadczenie majątkowe P. Wiesława Jedziniaka - Dyrektora ZSPiG w Bieździedzy
 9. Oswiadczenie majątkowe P. Stanisława Madeja - Zastępcy Wójta Gminy Kołaczyce
 10. Oświadczenie majątkowe P. Barbary Mamroł - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 11. Oświadczenie majątkowe P. Danuty Pachany - Kierownika GOPS w Kołaczycach
 12. Oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Salachy - Dyrektora ZSPiG w Kołaczycach
 13. Oświadczenie majątkowe P. Stanisława Rogaczewskiego - Dyrektora ZSPiG w Sowinie
 14. Oświadczenie majątkowe P. Władysławy Hendzel - Kierownika Gminnej biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 15. Ośwaidczenie majątkowe P. Józefa Kozioł - Wójt Gminy Kołaczyce
 16. Oświadczenie majątkowe P. Jadwigi Kuszaj - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 17. Oświadczenie majątkowe P. Jolanty Matysik - Dyrektora ZSPiG w Lublicy
 18. Oświadczenie majątkowe P. Ewy Banach - Dyrktora ZSPiG w Krajowicach
 19. Oświadczenie majątkowe P. Aleksandra Śliża - radnego Gminy Kołaczyce
 20. Oświadczenie majątkowe P. Filipka Pawła - radmego Gminy Kołaczyce
 21. Oświadczenie majątkowe P. Wiesławy Lasik-Leśniak - radnej Gminy Kołaczyce
 22. Oświadczenie majątkowe P. Anny Salachy - radnej Gminy Kołaczyce
 23. Oświadczenie majątkowe P. Andrzeja Namysła - radnego Gminy Kołaczyce
 24. Oświadczenie majątkowe P. Antoniego Kalety - radnego Gminy Kołaczyce
 25. Oświadczenie majątkowe P. Barbary Gajdy - radnej Gminy Kołaczyce
 26.

Oświadczenie majątkowe P. Skibińskiej Jadwigi - radnej Gminy Kołaczyce

 27. Oświadczenie majątkowe P. Janusza Szczura - radnego Gminy Kołaczyce
 28. Oświadczenie majątkowe P. Romana Maziarza - radnego Gminy Kołaczyce
 29. Oświadczenie majątkowe P. Dziędzioła Piotra - radnego Gminy Kołaczyce
 30. Oświadczenie majątkowe P. Ochałek Ewy- radnej Gminy Kołaczyce
 31. Oświadczenie majątkowe P. Henzla Piotra - radnego Gminy Kołaczyce
 32. Oświadczenie majątkowe P. Dunaja Stanisława - radnego Gminy Kołaczyce