MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Liczba odwiedzin kategorii: 3011 
 
Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta
www.adobe.com
 
Załączniki:

 1. Oświadczenie majątkowe p. Ewy Banach - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach
 2. Oświadczenie majątkowe p. Jarosława Dziadosza - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce
 3. Oświadczenie majątkowe p. Marii Dziok - Skarbnika Gminy Kołaczyce
 4. Oświadczenie majątkowe P. Marcina Filipka - Sekretarza Gminy Kołaczyce
 5. Oświadczenie majątkowe p. Katarzyny Gustek - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 6. Oświadczenie majątkowe p. Janiny Hendzel - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 7. Oświadczenie majątkowe p. Wiesława Jedziniaka - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 8. Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Kalety - Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach
 9. Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Leśniaka - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 10. Oświadczenie majątkowe p. Stanisława Madeja - Zastępcy Wójta Kołaczyce
 11. Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Matysik - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy
 12. Oświadczenie majątkowe p. Danuty Pachana - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach
 13. Oświadczenie majątkowe p. Stanisława Rogaczewskiego - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstowowej i Gimnazjum w Sowinie
 14. Oświadczenie majatkowe p. Małgorzaty Salachy - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 15. Oświadczenie majątkowe P. P. Dziędzioła radnego Gminy Kołaczyce
 16. Oświadczenie majątkowe P. Stanisława Dunaj Radnego Gminy Kołaczyce
 17. Oświadczenie majątkowe P. Pawła Filipka Radnego Gminy Kołaczyce
 18. Oświadczenie majątkowe P. Barbary Gajda Radnej Gminy Kołaczyce
 19. Oświadczenie majątkowe P. Piotra Henzel Radnego Gminy Kołaczyce
 20. Oświadczenie majątkowe P. Antoniego Kaleta Radnego Gminy Kołaczyce
 21. Oświadczenie majątkowe P. Wiesławy Lasik - Leśniak Radnej Gminy Kołaczyce
 22. Oświadczenie majątkowe P. Romana Maziarz Radnego Gminy Kołaczyce
 23. Oświadczenie majątkowe P. Andrzeja Namysł Radnego Gminy Kołaczyce
 24. Oświadczenie majątkowe P. Ewy Ochałek Radnej Gminy Kołaczyce
 25. Oświadczenie majątkowe P. Anny Salacha Radnej Gminy Kołaczyce
 26. Oświadczenie majątkowe P. Jadwigi Skibińskiej Radnej Gminy Kołaczyce
 27. Oświadczenie majątkowe P. Aleksandra Śliż Radnego Gminy Kołaczyce
 28. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kołaczyce Pana Józefa Kozioła za 2005 rok.
 29. Oświadczenie majątkowe P. Marcina Makary Kierownika Referatu Pdatków i Opłat