MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
Struktura Urzędu
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Oświadczenia majątkowe
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
Liczba odwiedzin kategorii: 3280 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 2/2007 w sprawie ustalenia trybu wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 2. Formularz zgłoszenia kandydata
 3. Oświadczenie kandydata na sołtysa o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 4. Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa
 5. Oświadczenie kandydata na członka rady sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 6. Wykaz osób popierających kandydata na członka rady sołeckiej
 7. Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kołaczyce w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 luty 2007 r. w sprawie ustalenia trybu wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 8. Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kołaczyce  z dnia 19 marzec 2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bieździadka i przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej