MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba odwiedzin kategorii: 3510 
 
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz.1198 z późń zm.) - art.10 ust. 1 - "informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek" - art.10 ust.2 - "informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku"
 
Załączniki:

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej