MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
Ogłoszenia OŚ
Archiwum OŚ
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Program Ochrony Środowiska
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Kategoria: Archiwum OŚ
Liczba odwiedzin kategorii: 9130 
 
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
 
 
Załączniki:

 1. Decyzja nr 1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 2. Obwieszczenie nr KMOŚ 7624/1/07 z dnia 29.01.2007 r.
 3. Obwieszczenie z dnia 26 luty 2007 r. znak KMOŚ.7624/2/06-07