MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
Instrukcja obsługi
Obwieszczenia i Informacje
Plan Zagosp. Przestrzennego
Nabór na stanowisko urzędowe
Wukaz rejestrów publicznych
Strategia rozwoju
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Kategoria: Wukaz rejestrów publicznych
Liczba odwiedzin kategorii: 4018 
 

 Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. Ponadto informacji dot. danych zgromadzonych w rejestrach udziela się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w terminie do 14 dni lub na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w terminie do 30 dni.

 Format, w którym dane mogą być udostępniane: doc, rtf, txt, pdf, open dokument.

 Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami).

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.
 
 
Załączniki:

 1. Wykaz  prowadzonych Rejestrów Publicznych
 2.
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór).