MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1049937 
Usunięto Kontrola zewnętrzna 1302 
Usunięto Budżet 2008
Usunięto Granice i numery obwodów głosowania na dzień 7 czerwca 2009r.
GMINA KOŁACZYCE Sołectwa 5014 
GMINA KOŁACZYCE Jednostki organizacyjne 5862 
WŁADZE Rada Miejska w Kołaczycach 7238 
WŁADZE Burmistrz 7315 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Struktura Urzędu
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Regulamin Organizacyjny Urzędu 4247 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Oświadczenia majątkowe 3157 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Wybory sołtysów i członków rad sołeckich 3166 
PRAWO LOKALNE Statut 2007 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 1675 
PRAWO LOKALNE Budżet
PRAWO LOKALNE Uchwały
PRAWO LOKALNE Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 3300 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3383 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3015 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2849 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2802 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 2945 
INFORMACJE Instrukcja obsługi
INFORMACJE Obwieszczenia i Informacje
INFORMACJE Plan Zagosp. Przestrzennego
INFORMACJE Nabór na stanowisko urzędowe
INFORMACJE Wukaz rejestrów publicznych 3803 
INFORMACJE Strategia rozwoju
INFORMACJE Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3167 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 14 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Archiwum przetargów z poprzednich lat
GOSPODARKA KOMUNALNA GK Przetargi
OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia OŚ
OCHRONA ŚRODOWISKA Archiwum OŚ 8939 
OCHRONA ŚRODOWISKA PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
OCHRONA ŚRODOWISKA Program Ochrony Środowiska
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Konkursy
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informacje o wyborze
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Realizacja projektów
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Podkarpackie Targi Usług Społecznych
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Prezentacja Programu
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Podsumowanie programu
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 2559 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2002 r. 2292 
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy rok 2005 2309 
ARCHIWUM Budżet na 2005 rok 2408 
ARCHIWUM Przetargi 2010
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy rok 2006 2811 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2902 
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2408 
ARCHIWUM Budżet na rok 2004 3419 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2003 r. 3927 
ARCHIWUM Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach 2966 
ARCHIWUM Wójt Gminy Informuje 2008
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy do 2007 3123 
ARCHIWUM Archiwum oświadczeń majątkowych