MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1078621 
Usunięto Kontrola zewnętrzna 1302 
Usunięto Budżet 2008
Usunięto Granice i numery obwodów głosowania na dzień 7 czerwca 2009r.
GMINA KOŁACZYCE Sołectwa 5274 
GMINA KOŁACZYCE Jednostki organizacyjne 5976 
WŁADZE Rada Miejska w Kołaczycach 7414 
WŁADZE Burmistrz 7424 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Struktura Urzędu
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Regulamin Organizacyjny Urzędu 4353 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Oświadczenia majątkowe 3157 
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH Wybory sołtysów i członków rad sołeckich 3264 
PRAWO LOKALNE Statut 2007 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 1675 
PRAWO LOKALNE Budżet
PRAWO LOKALNE Uchwały
PRAWO LOKALNE Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 3471 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3575 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3106 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2942 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2900 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3039 
INFORMACJE Instrukcja obsługi
INFORMACJE Obwieszczenia i Informacje
INFORMACJE Plan Zagosp. Przestrzennego
INFORMACJE Nabór na stanowisko urzędowe
INFORMACJE Wukaz rejestrów publicznych 3979 
INFORMACJE Strategia rozwoju
INFORMACJE Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3328 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 14 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Archiwum przetargów z poprzednich lat
GOSPODARKA KOMUNALNA GK Przetargi
OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia OŚ
OCHRONA ŚRODOWISKA Archiwum OŚ 9089 
OCHRONA ŚRODOWISKA PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
OCHRONA ŚRODOWISKA Program Ochrony Środowiska
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Konkursy
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informacje o wyborze
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Realizacja projektów
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Podkarpackie Targi Usług Społecznych
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Prezentacja Programu
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Podsumowanie programu
ARCHIWUM Budżet na 2005 rok 2479 
ARCHIWUM Przetargi 2010
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy rok 2006 2913 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2984 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2004 r. 2642 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2002 r. 2371 
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy rok 2005 2400 
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy 2004 rok 2505 
ARCHIWUM Budżet na rok 2004 3493 
ARCHIWUM Oświadczenia majątkowe za 2003 r. 4039 
ARCHIWUM Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach 3044 
ARCHIWUM Wójt Gminy Informuje 2008
ARCHIWUM Uchwały Rady Gminy do 2007 3262 
ARCHIWUM Archiwum oświadczeń majątkowych