MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
Instrukcja obsługi
Obwieszczenia i Informacje
Plan Zagosp. Przestrzennego
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV TARNÓW-KROSNO W GMINIE KOŁACZYCE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami
Nabór na stanowisko urzędowe
Wukaz rejestrów publicznych
Strategia rozwoju
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE Drukuj... 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE


III Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce

Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu

plik pdf

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE

Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna gminy Kołaczyce
[Tekst Jednolity]

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO III ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina

plik (pdf) z treścią prognozy oddziaływania III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce na środowisko

PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE

plik (pdf) z Prognozą


Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce

plik(pdf) ze Zmianą Studium

Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-05-19