MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2007 Drukuj... 

 1. Uchwala Nr XII/57/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 2. Uchwała Nr XIV/60/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 3. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 4. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 5. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 6. Uchwała Nr XIV/69/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20 września 2007
 7. Uchwała Nr/68/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 8. Uchwala Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 9. Uchwała Nr XIV/66/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 10. Uchwała Nr XIV/65/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 11. Uchwała Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 12. Uchwała Nr XIV/63/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 13. Uchwała Nr XIV/62/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 14. Uchwała Nr XIV/61/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.07
 15.

 

Uchwała nr XII/59/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr142 poz. 1591 z póżn.zm.).  Stwierdzono nieważność uchwaly Nr. XIII/59/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Kołaczyce.

 16. Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 17. Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 18. Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 19. Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 20. Uchwała Nr xii/53/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 21. Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 22. Uchwała Nr XII/51.2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 23. Uchwała Nr XII/50/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 24. Uchwała Nr XII/49/07 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 25. Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 26. Uchwała Nr XII/47/07
 27. Uchwała Nr.XII/46/07
 28. Uchwała Nr XII/44/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 29. Uchwała Nr XII/43/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 5.07.2007
 30. Uchwala Nr XII/42/2007 Rada Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 31. Uchwała Nr XII/41/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 32. Ustawa Nr XII/40/2007 Rdy Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 33. Uchwała Nr XII/39/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 5.07.2007
 34. Uchwała Nr XII/38/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 2007
 35. Uchwała Nr XI/37/07 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 36. Uchwała Nr XI/36/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 37. Uchwała Nr XI.35/2007 Rady Gniny Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 38. Uchwała Nr XI/34/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 39. Uchwała Nr X/33/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 40. Uchwała nr X/32/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 41. Uchwała nr X/31/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 42. Uchwała Nr X/29/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 43. Uchwała Nr X/28/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 44. Uchwała Nr X/26.2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 45. Uchwała Nr IX/25/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 46. Uchwała Nr IX/24/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 47. Uchwała Nr IX/23/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.04.2007
 48. Uchwała Nr IX/23/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 49. Uchwała Nr IX/22/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 50. Uchwała Nr IX/21/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 51. Uchwała Nr IX/20/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 52. Uchwała Nr XI/19/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 53. Uchwała Nr. XI/18/2007 Rdy Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 54. Uchwała Nr. VII/17/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 22.04.2007
 55. Uchwała Nr VII/15/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8.04.2007
 56. Uchwała Nr VI/14/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 9.02.2007
 57. Uchwała Nr V/13/07 Rdy Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 58. Uchwała Nr V/13/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 59. Uchwała Nr V/12/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.01.2007
 60. Uchwała Nr V/12/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 61. Uchwała Nr IV/11/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 09.01.2007
 62. Uchwała Nr VI/10/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 09.01.2007
 63. Uchwała Nr XV/73/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.10.2007
 64. Uchwała Nr XV/74/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 65. Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 66. Uchwała Nr XV/76/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 67. Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 68. Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 69. Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 70. Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 71. Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 72. Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 73. Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 74. Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 75. Uchwała Nr XVI/84/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 76. Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 29 listopada 2007r W sprawie :przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina - zwanym "SOWINA 1"
 77. Uchwała Nr XVI/87/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych
 78. Uchwała Nr XVI/88/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 79. Uchwała Nr XVI/89/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie zmian budżeto Gminy Kołaczyce na 2007r.
 80. Uchwała Nr XVI/85/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie przystapienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Dzialania Nowa Galicja
 81. Uchwała Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 7 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 82.

Uchwała Nr XVII/91/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/22/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2007 rok

 83. Uchwała nr XVII/92/07 Pady Gminy Kolaczyce z dnia 28 grudnia 2007r W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolaczyce nr XVI/89/2007R
 84. Uchwala nr XVII/93/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2007
 85. Uchwała nr XVIII/94/2007 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2007 W sprawie : budżetu gminy KOŁACZYCE na 2008 rok.


Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-01-10