MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
Informator Ekologiczny dla mieszkańców Gminy Kołaczyce
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Recykling (informator ekologiczny)
Ogłoszenia OŚ
Archiwum OŚ
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Program Ochrony Środowiska
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     GOSPODARKA ODPADAMI Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-09-06