MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
Ogłoszenia OŚ
Archiwum OŚ
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Program Ochrony Środowiska
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczyce na lata 2010-2021
Program Ochrony Środowiska na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczyce na lata 2010-2021 Drukuj... 

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczyce na lata 2010-2021

Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2012-04-26Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE
Burmistrz Kołaczyce informuje, że została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczyce na lata 2010-2021 (plik pdf)
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczyce na lata 2010-2021 (plik pdf)