MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2008 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2008-01-23Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 stycznia 2008 W SPRAWIE USTALENIA CENY NIERUCHOMOŚCI
 2. Zarządzenia Nr. 2/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 stycznia 2008r W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 3. Zarządzenie Nr. 4/2008 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 21.01.2008 W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 4.

Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 stycznia 2008 r

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych.

 5. Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
 6. Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem nieruchomości pod działalność handlową
 7. Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21.02.2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 8. Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 9. Zarzadzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kołaczydce z dnia 22.02.2008 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do najmu
 10. Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22.02.2008 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 11. Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25.04.2008 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 12. Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
 13. Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2007. w zwiąsku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 14. Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 maja 2008r. Wsprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2008 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 15. Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 16. Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 maja 2008r. Wsprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2008 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami.
 17. Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 26 maja 2008r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
 18. Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 33 maja 2008r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 19. Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 2 czerwca 2008r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r w związku z przeniesieniem srodków z rezerwy ogólnej
 20. Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 6 czerwca 2008r. W sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 21. Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 2 czerwca 2008r. W sprawie ustalenia kwoty na pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 22. Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 czerwca 2008r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielia ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 23. Zarządzenie nr 38/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 czerwca 2008r. W sprawie ustalenia ceny nieruchmości
 24. Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 czerwca 2008r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla mauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 25. Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 czerwca 2008r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 26. Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 czerwca 2008r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 27. Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 czerwca 2008r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 28. Zarządzenie nr 43/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 3 lipca 2008r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
 29. Zarzadzenie Nr44-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalania Szkód i Szacowania Strat Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 30. Zarzadzenie Nr45-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi związanego z usuwaniem szkód powodziowych na terenie Gminy Kołaczyce
 31. Zarzadzenie Nr46-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 32. Zarzadzenie Nr47-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 33. Zarzadzenie Nr47a-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 34. Zarzadzenie Nr4b-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 35. Zarzadzenie Nr48-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2008r.
 36. zarzadzenie Nr49-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 37. Zarzadzenie Nr50-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 38. Zarzadzenie Nr51-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 39. Zarzadzenie Nr51a-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kołaczyce
 40. Zarzadzenie Nr53-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 41. Zarzadzenie Nr54-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 września 2008r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Integracji Społecznej
 42. Zarzadzenie Nr55-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 43. Zarzadzenie Nr56-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 44. Zarzadzenie Nr57-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 rok
 45. Zarzadzenie Nr58-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2008
 46. Zarzadzenie Nr59-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 6 października 2008r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 24 października 2008r.
 47. Zarzadzenie Nr60-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 października 2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 48. Zarzadzenie Nr61-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 października 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 49. Zarzadzenie Nr62-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 października 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy trybie bezprzetargowym
 50. Zarzadzenie Nr63-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
 51. Zarzadzenie Nr64-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokal uzytkowy
 52. Zarzadzenie Nr65-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
 53. Zarzadzenie Nr66-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 54. Zarzadzenie Nr67-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 55. Zarzadzenie Nr68-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 56. Zarzadzenie Nr69-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 57. Zarzadzenie Nr70-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na rok 2008
 58. Zarzadzenie Nr71-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 59. Zarzadzenie Nr72-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy Kołaczyce na rok 2009
 60. Zarzadzenie Nr73-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokal użytkowy
 61. Zarzadzenie Nr74-2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
 62. Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 listopada 2008r. W sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Cywilnego w Kołaczycach
 63. Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 listopada 2008r. W sprawie przyznawania i wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Gminy
 64. Zarządzenie Nr 77/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2008 rok.
 65. Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r.
 66. Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 67. Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 11 grudnia 2008r. W sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Kołaczyce