MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
     Wójt Gminy Informuje 2008 Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba publikująca: Marcin Mikoś
  Data publikacji: 2007-08-14  Załączniki:

   1. Budowa wiaty stalowej w miejscowości Bieździedza
   2.

  Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM w miejscowości Bieżdziadka

   3. Informacja o zmianie przeznaczenia istniejącego budynku mieszkalno gospodarczego na budynek napraw samochodów.
   4.

  Budowa Stacji Nadawczej Sieci Komórkowej w Sowinie

   5. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   6. Informacja o wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji na działkach nr ewid. 104,105,106
   7. Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kolaczyce, przeznaczonych do sprzedaży.
   8. Informacja Wójta o uwarunkowaniach środowiskowych.
   9. Informacja z 12.02.2008r.
   10. Ogłoszenie o aukcji. 21.02.2008r.
   11. Informacja Wójta Gminy z dnia 26.02.2008r.
   12. Informacja Wójta Gminy z dnia 25.02.2008r.
   13. OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 26.02.2008r.
   14. Informacja z dnia 22.04.2008.
   15. Wójt Gminy Kołaczyce Informuje 30.04.2008r.
   16. Informacja z dnia 12.05.2008r.
   17. Informacja z dnia 28.05.2008
   18. Informacja z dnia 26.05.2008
   19. Informacja z dnia 25.06.2008
   20. Informacja z dnia 01.07.2008r.
   21. Informacja z dnia 01 lipca 2008r.
   22. Informacja z dnia 03.07.2008r.
   23. Informacja z dnia 23.07.2008r.
   24. Informacja z dnia 24.07.2008r.
   25. Inrormacja z dnia 05.08.2008r.
   26. Informacja z dnia 11.08.2008r.
   27. OGłOSZENIE O PRZETARGU 25.08.2008r.
   28. Informacja z dnia 03.09.2008
   29. Informacja z dnia 17.09.2008r.
   30. Informacja z dnia 8.10.2008r.
   31. Informacja z dnia 09.10.2008r.
   32.

  Informacja z dnia 28.10.2008 r.
  ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości

   33.

  informacja o zamieszczeniu wykazu na tablicy ogłoszen UG

   34. Informacja dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat o realizacji projektu pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych przeczkolakow z Gminy Kołaczyce"
   35. Informacja z dnia 14 listopada 2008r - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieździadka.
   36. Informacja z dnia 24 listopada 2008r.
   37. Informacja z dnia 8 grudnia 2008r.
   38. Informacja z dnia 18 grudnia 2008r. (dot. wykaz nieruchomości)