MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Konkursy
Informacje o wyborze
Realizacja projektów
„Wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie”
Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w Sowinie.
Kółko zainteresowań sztuką rzeźbienia w Sieklówce.
Utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Bieździedzy.
Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZSPIG w Kołaczycach
Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin
Rozwój edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w Kołaczycach
Edukacja taneczna dzieci i młodzieży szkolnej „ Taniec naszą pasją”
Nauka języka angielskiego w różnych grupach wiekowych
Zajęcia sportowe dla młodzieży Gminy Kołaczyce w wieku od 16 do 19 lat
Edukacja wspomagająca w ramach przedmiotów ścisłych dla uczniów II i III etapu nauczania w Lublicy
Kino "Iluzion" Sieklówka
Kółko kulinarne Sieklówka
Organizacja wycieczek poznawczo – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
"Utworzenie ośrodka spotkań dla mieszkańców Lublicy"
„Szkolenie z zakresu Ratownictwa Medycznego dla liderów społecznych gminy Kołaczyce”
"Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów ZSPiG w Krajowicach"
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
"Zorganizowanie cyklu wycieczek do muzeów pożarnictwa i różnych zabytków architektury drewnianej"
„Organizacja spotkań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Bieździedzy i Bieździadki”
Organizacja dwóch wakacyjnych imprez kulturalnych w Bieździedzy
Festyn Parafialno Rodzinny w Sowinie
Z PLECAKIEM W DROGĘ" - WYCIECZKI DLA HARCERZY Z GMINY KOŁACZYCE
Klub Seniora w Kołaczycach
Integracja wszystkich grup społecznych działających w miejscowości Sieklówka
Przygotowanie i przedstawienie tradycji związanej z zapustami dla Społeczności Gminy Kołaczyce
Przybliżenie historii regionu
„Lider społeczny na wsi” - Seminarium w Dydni 12.05.2010 r.
Zorganizowanie turnieju piłki nożnej pt. „Sport łączy pokolenia – 55 lat LKS Orzeł”
Zorganizowanie wyjazdu studyjnego pt. "Gospodarstwo agroturystyczne - szansą na przyszłość".
Podkarpackie Targi Usług Społecznych
Prezentacja Programu
Podsumowanie programu
ARCHIWUM
     Realizacja projektów Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2009-01-22