MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Konkursy
Informacje o wyborze
Realizacja projektów
„Wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie”
Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w Sowinie.
Kółko zainteresowań sztuką rzeźbienia w Sieklówce.
Utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Bieździedzy.
Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZSPIG w Kołaczycach
Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin
Rozwój edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w Kołaczycach
Edukacja taneczna dzieci i młodzieży szkolnej „ Taniec naszą pasją”
Nauka języka angielskiego w różnych grupach wiekowych
Zajęcia sportowe dla młodzieży Gminy Kołaczyce w wieku od 16 do 19 lat
Edukacja wspomagająca w ramach przedmiotów ścisłych dla uczniów II i III etapu nauczania w Lublicy
Kino "Iluzion" Sieklówka
Kółko kulinarne Sieklówka
Organizacja wycieczek poznawczo – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
"Utworzenie ośrodka spotkań dla mieszkańców Lublicy"
„Szkolenie z zakresu Ratownictwa Medycznego dla liderów społecznych gminy Kołaczyce”
"Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów ZSPiG w Krajowicach"
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
"Zorganizowanie cyklu wycieczek do muzeów pożarnictwa i różnych zabytków architektury drewnianej"
„Organizacja spotkań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Bieździedzy i Bieździadki”
Organizacja dwóch wakacyjnych imprez kulturalnych w Bieździedzy
Festyn Parafialno Rodzinny w Sowinie
Z PLECAKIEM W DROGĘ" - WYCIECZKI DLA HARCERZY Z GMINY KOŁACZYCE
Klub Seniora w Kołaczycach
Integracja wszystkich grup społecznych działających w miejscowości Sieklówka
Przygotowanie i przedstawienie tradycji związanej z zapustami dla Społeczności Gminy Kołaczyce
Przybliżenie historii regionu
„Lider społeczny na wsi” - Seminarium w Dydni 12.05.2010 r.
Zorganizowanie turnieju piłki nożnej pt. „Sport łączy pokolenia – 55 lat LKS Orzeł”
Zorganizowanie wyjazdu studyjnego pt. "Gospodarstwo agroturystyczne - szansą na przyszłość".
Podkarpackie Targi Usług Społecznych
Prezentacja Programu
Podsumowanie programu
ARCHIWUM
     Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w Sowinie. Drukuj... 

Program Integracji Społecznej
Realizacja projektów


„EDUKACJA TANECZNA W ZSP i G W SOWINIE”

        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Sowinie od 3 listopada 2008r. 
do 31 października 2009r. realizował projekt pod nazwą „ Edukacja taneczna dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej w Sowinie”. Opracowania i  realizacji dokonali nauczyciele: Beata Madej, Małgorzata Dziedzic, Małgorzata Leśniak – Florek, Krzysztof Stasiowski. Projekt w całości był  finansowany przez Program Integracji Społecznej, ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, a jego wartość  wyniosła  25 000zł.  
        Głównym celem projektu była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej
i pozaszkolnej w Sowinie, poprzez edukację taneczną. Uczestnicy mieli właściwie zagospodarowywany czas wolny, rozwijali własne zainteresowania i pasje, uczyli się kultury, wzmacniali poczucie własnej wartości. Ważnym aspektem tych zajęć było także  przekazywanie właściwych wzorców zachowań
 i relacji społecznych.    
          W ramach projektu odbywały się w szkole, raz w tygodniu 90 - minutowe zajęcia tańca towarzyskiego, prowadzone przez instruktora – Adama Berkowicza. Kurs podzielony był na trzy etapy. W pierwszym - uczestnicy poznali podstawowe kroki  tańców towarzyskich, takich jak: walc angielski, walc wiedeński, tango, jive, cha – cha, samba oraz rumba. Etap drugi polegał na rozwijaniu
i doskonaleniu umiejętności tanecznych. W części trzeciej został utworzony 24 – osobowy zespół taneczny, dla którego zostały uszyte stroje. Prezentował on swoje umiejętności na imprezach szkolnych, gminnych i powiatowych. Między innymi wziął udział: w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Jaśle, Gminnym Półmetku z realizacji PIS w Gminie Kołaczyce, Podkarpackich Targach Usług Społecznych
w Kołaczycach, Festynie Parafialno - Rodzinnym w Sowinie. W czasie wakacji młodzież wzięła udział
w 4 – dniowych warsztatach tanecznych w Sabinovie na Słowacji, gdzie oprócz  intensywnych zajęć tanecznych uczestniczyli w wielu zajęciach rekreacyjnych. Zwiedzili Koszyce, a także podziwiali piękne jaskinie krasowe w Jasowie.
           28 października 2009r.  w naszej szkole odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego, w którym wzięło udział 140 uczestników z powiatu jasielskiego. Konkurs przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych:
kl. I – III, IV – VI, I – III gimnazjum oraz szkoły średnie. W turnieju uczestniczyli również soliści hip – hopowi, zespoły tańca towarzyskiego i hip – hopowe. Współorganizatorem Turnieju Tańca Towarzyskiego było Studio Tańca „Podkarpacie” w Jaśle.


Zajęcia taneczne w ZSPiG w Sowinie 

Występ z okazji „Dnia Matki 

Występ podczas „Święta Szkoły”
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

Udział w Turnieju Tańca w Jaśle

Warsztaty taneczne - Sabinov na Słowacji

Relaks po zajęciach tanecznych - Sabinov

Koszyce

Jasov

Podkarpackie Targi Usług
Społecznych w Kołaczycach

Podkarpackie Targi Usług
Społecznych w Kołaczycach

Turniej Tańca Towarzyskiego w ZSPiG w Sowinie
występ zespołu z Liceum Ogólnokształcącego
w Kołaczycach

Turniej Tańca Towarzyskiego w ZSPiG w Sowinie
występ zespołu ze szkoły w Sowinie

Finałowy występ – par gimnazjalnych
w Turnieju Tańca

Finałowy występ – par gimnazjalnych
w Turnieju Tańca

Występ zespołu hip - howego

Występy najmłodszych
uczestników kl. I-III SP

Dekoracja zwycięzców Turnieju Tańca

Artykuł przygotowała
Beata Madej (koordynator projektu)Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2009-02-17