MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Konkursy
Informacje o wyborze
Realizacja projektów
Podkarpackie Targi Usług Społecznych
Prezentacja Programu
Podsumowanie programu
ARCHIWUM
     Podkarpackie Targi Usług Społecznych Drukuj... 

Program Integracji Społecznej
Podkarpackie Targi Usług Społecznych

Podkarpackie Targi Usług Społecznych


24 czerwca 2009 w Kołaczycach odbędzie się spotkanie, którego celem będzie prezentacja dobrych praktyk z zakresu usług społecznych świadczonych w 51 gminach podkarpackich, uczestniczących w Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Targi Usług Społecznych będą okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności wiejskich, rozwiązywania problemów społecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród gmin uczestniczących w Programie oraz na zewnątrz.

Spotkaniu tworzy szyć będą rozmowy na temat pomysłów dotyczących możliwości kontynuacji i rozwoju usług, które są obecnie realizowane na terenach wiejskich; współpracy międzysektorowej oraz promocji regionu. W czasie spotkania będzie możliwość porozmawiania z realizatorami różnych działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i całych społeczności wiejskich. Gminy również zaprezentują na scenie i poza nią elementy lokalnego dorobku kulturalnego

Program konferencji

PODKARPACKIE TARGI USŁUG SPOŁECZNYCH

- dobre praktyki

24 czerwiec 2009 - gmina Kołaczyce (powiat jasielski) na Stadionie Sportowym


1100 - Powitanie przez władze gminy wszystkich uczestników na Rynku Kołaczyc

1110 - Parada lokalnych orkiestr dętych - przejście na stadion sportowy

1130 - Wprowadzenie i otwarcie konferencji

1140 - Wystąpienia zaproszonych gości

1210 - Efekty wdrażania Programu Integracji Społecznej na Podkarpaciu - analiza badań

1230 - Prezentacja dobrych praktyk PPWOW w gminach podkarpackich, występy zespołów

artystycznych

1630 - Występy na scenie zespołów artystycznych - wspólna zabawa z wodzirejem oraz inne

atrakcje integracyjne.


W czasie prezentacji (w odrębnych namiotach) będą trwały panele dyskusyjne:

Temat: Program Integracji Społecznej i co dalej?

Temat: Partnerstwo i współpraca - czy to się opłaca?

Temat: Podkarpacie to miejsce dobrych praktyk - Jak to wykorzystać?


W czasie konferencji będą rozstrzygnięte i ogłoszone wyniki trzech konkursów:

  • Konkurs na Maskotkę programu - ogłaszany wśród grup świetlicowych i klubów seniorów

  • Mis i Mister Kreatywności - konkurs dla gmin uczestniczących w Programie Integracji Społecznej

  • Konkurs na piosenkę integracyjną - dla grup gmin


W czasie konferencji, poza sceną przygotowano:

- stoiska wystawiennicze w namiotach - 9 zespołów gmin

- wspólne stoły z jadłem regionalnym, ciepły poczęstunek i napoje
Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2009-06-23