MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
Struktura Urzędu
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Oświadczenia majątkowe
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Struktura Urzędu Drukuj... 

Kierownictwo
Małgorzata Salacha – Burmistrz
Jerzy Sypień – Zastępca Burmistrza
Emilia Myśko-Wiejowska – Sekretarz Gminy
Maria Dziok - Skarbnik

Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Maria Dziok – skarbnik
Jadwiga Stelmach – inspektor
Dorota Liszka – inspektor
Grażyna Rusztowicz – inspektor
Bronisława Merkwa – inspektor
Izabela Cyran – inspektor
Zofia Janas – inspektor
Marcin Makara – inspektor

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Jerzy Rączka – kierownik
Madej Stanisław – inspektor
Anastazja Głogowska-Mikoś – podinspektor
Paweł Hap – inspektor
Renata Kania - inspektor
Stanisław Długosz – inspektor
Ryszard Szewczyk – inspektor
Szymon Żygłowicz – pomoc administracyjna

Geodeta Gminy – Jerzy Gustek

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Jadwiga Iwanicka

Samodzielne stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Zofia Szczepańska

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Mirosława Madejczyk

Samodzielne stanowisko ds. oświaty – Aldona Krajewska

Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno – kadrowych – Marta Baran

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Hendzel

Radca Prawny – Alicja Owińska

Kierowca – Sławomir Korecki, Paweł Pietraszek

Referent ds. sportu i rekreacji Sebastian Rączka

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) – Barbara WojdyłaOsoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2010-06-23