INWESTYCJE W GMINIE KOŁACZYCE  - I i II kwartał 2011 r.

Wykonano „Remont pomieszczeń podpiwniczenia ZSPiG w Krajowicach zniszczonych wskutek powodzi”, który obejmował tynki wewnętrzne ścian, okładziny ścian płytkami, remont posadzek, roboty malarskie i wymianę stolarki drzwiowej. Wykonawcą była firma Usługi Budowlane KOZBUD Krzysztof Kozioł 38-305 Lipinki. Wartość zadania: 67 223,73 zł, dofinansowanie ze środków MEN (z 0,6 % rezerwy likwidacji szkód w szkołach) – 20 276,00 zł.

 

2. Wykonano „Remont pomieszczeń podpiwniczenia ZSPiG w Kołaczycach zniszczonych wskutek powodzi”, który obejmował tynki wewnętrzne ścian, okładziny ścian płytkami, remont posadzek, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę konstrukcji boksów szatniowych. Wykonawcą była firma Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1. Wartość zadania: 61 499,70 zł, dofinansowanie ze środków MEN (z 0,6 % rezerwy likwidacji szkód w szkołach) – 33 849,00 zł.

 

3. Zakończono zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bieździedza (Górka) i Bieździadka (Kamieniec)” obejmujące montaż 11 szt słupów oświetleniowych, 930 mb linii napowietrznej oraz 20 szt opraw oświetleniowych.
Wykonawcą zadania była firma ELMATUS II Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szpak, Nawsie Kołaczyckie 16, 38-213 Kołaczyce. Wartość zadania 38 574,15 zł

 

4. Zakończono zadanie „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 73 i chodnika dla pieszych w m. Kołaczyce” obejmujące montaż 18 szt słupów oświetleniowych aluminiowych, 892 mb linii kablowej oraz 34 szt opraw oświetleniowych.
Wykonawcą zadania była firma Usługowy Zakład Elektroinstalatorski Krzysztof Szczyrba, 38-213 Kołaczyce ul. Rynek 5. Wartość zadania 115 659,70 zł

 

5. W trakcie realizacji jest zadanie „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach i Bieździadce”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 3 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 251 000,00 zł.
- „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach” obejmuje izolację poziomą budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie, elewację, remont kominów i pokrycia dachowego, modernizację instalacji wod-kan , instalację C.O. oraz saunę i przyłącz kanalizacyjny.
Wykonawcą jest firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Ochałek 38-214 Bieździedza 233, wartość zadania 264 574,23 zł. Dotychczas wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów i pokrycia oraz elewację budynku. W trakcie realizacji są prace instalacyjne wewnętrzne oraz izolacja pozioma.

- „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce” obejmuje wykonanie 3 budynków magazynowych wolnostojących konstrukcji szkieletowej drewnianej, wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego oraz zaplecza socjalnego ogrodzeniem z paneli systemowych ocynkowanych; wykonanie ogrodzenia  z siatki na słupkach z rur stalowych wysokości 3,0 m od strony zachodniej;  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu wokół budynków i dojściu do boiska oraz wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej do zaplecza boiska. Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane KOZBUD Krzysztof Kozioł 38-305 Lipinki, wartość zadania 140 319,75 zł. Dotychczas wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego i zaplecza oraz fundamenty pod budynki magazynowe. Trwają dalsze prace budowlane przy wznoszeniu budynków magazynowych.

 

6. W trakcie realizacji jest zadanie „ Remont Domu Ludowego w Nawsiu Kołaczyckim – etap II” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r., który obejmuje wymianę okien i docieplenie ganku, wykonanie warstwy elewacyjnej  z tynku mineralnego, montaż podsufitki, remont schodów zewnętrznych  oraz wykonanie płytki odbojowej. Wykonawcą jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1. Wartość zadania 23 854,00 zł. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie warstwy elewacyjnej.

 

7. W  trakcie realizacji jest zadanie „Remont przejścia dla pieszych i studni chłonnej przy drodze wewnętrznej koło budynku szkoły w Krajowicach”w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1. Wartość zadania: 14 174,84 zł

 

8 Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej „Przebudowy budynku Izby Muzealnej w Kołaczycach”. Jednostka opracowująca projekt Edward Szczepański zam. 38-213 Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 306 A. Wartość projektu 22 999,00 zł. 

Baza sportowa Bieździadka Baza sportowa Kołaczyce DL Nawsie Funusz Sołecki Krajowice Kołaczyce -remont powódź Krajowice - remont powódź
Baza sportowa Bieździadka Baza sportowa Kołaczyce DL Nawsie Funusz Sołecki Krajowice Kołaczyce -remont powódź Krajowice - remont powódź
Video Slider jQuery by WOWSlider.com v1.5