Rynek w Kołaczycach
Running Java Plug-in correctly in Windows Vista, a JRE 6 or higher one is necessary.
<strong>Running Java Plug-in correctly in Windows Vista, a JRE 6 or higher one is necessary. </strong>
<strong>Running Java Plug-in correctly, a JRE is necessary.</strong>
 
Copyright © Urząd Miejski w Kołaczycach