MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
Instrukcja obsługi
Obwieszczenia i Informacje
Plan Zagosp. Przestrzennego
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV TARNÓW-KROSNO W GMINIE KOŁACZYCE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami
Nabór na stanowisko urzędowe
Wukaz rejestrów publicznych
Strategia rozwoju
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Drukuj... 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO III ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina

plik (pdf) z treścią prognozy oddziaływania III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce na środowisko

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOŁACZYCE W MIEJSCOWOŚCIACH

SOWINA, LUBLICA, BIEŹDZIADKA, SIEKLÓWKA GÓRNA, SIEKLÓWKA DOLNA
w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

plik (pdf) z treścią prognozy oddziaływania na środowisko

Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-05-19