MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2006 Drukuj... 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KOŁACZYCE z roku 2006.

Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2007-10-29Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 5 grudnia 2006 r w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Kołaczyce.
 2. Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Kołaczyce i dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia opłat za najem sal w domach ludowych.
 4. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych.
 5. Zarządzenie nr 5/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 6. Zarządzenie nr 6/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej.
 7. Zarządzenie nr 7/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 8. Zarządzenie nr 8/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 9. ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 10. Zarzpdzenie nr 10/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdzialami i paragrafami.
 11. Zarządzenie nr 11/2006 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kołaczyce nr 53/06, z dnia 27 września 2006 r.