MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2007 Drukuj... 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KOŁACZYCE z roku 2007.

Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2007-10-29Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1.02.2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 2. Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 01 luty 2007r. w sprawie: ustalenia trybu wyborów sołtysów i członków rad soleckich.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za najem garazu zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 588/2 w obrębie Bieździedza.
 5. ZARZĄDZENIE Nr5/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
 6. Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasadi trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 7. Załącznik do zarządzenia nr 6/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 9 luty 2007.
 8. Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 14 luty 2007r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 luty 2007r. w sprawie ustalenia trybu wyborów sołtysów i czlonkdw rad soleckich.
 9. ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 11. Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 1 marca 2007r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołaczycach.
 12. Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach.
 13. Zarządzenie nr 12/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przekazania środka trwałego.
 14. Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 19 marzec 2007r. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bieidziadka i przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 15. Zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2006 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 16. Zarzqdzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Kołaczyce dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata stanowisko dyrektora Zespolu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach.
 17. Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursuna na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy.
 18. Zarządzenie nr 17/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach.
 19. Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 marzec 2007 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjiciowych do Swiadczen' z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 20. Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zespolach szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kołaczyce.
 21. Zarządzenie nr 21/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2007 rok .
 22. Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: powolania komisji uczestniczącej przy przekazaniu wyposażenia i materiałów będących w ewidencji Domu Ludowego w Bieździedzy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/2007 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach.
 25. narządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach.
 26. Zarządzenie Nr 25A/2007 Wójta Gminy KoUczyce z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia renulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kołaczyce.
 27. ZARZĄDZENIE NR 26/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 18 kwietnia 2007 roku zmieniające zarządzenie Nr. 2/2004 Wójta Gminy Kolaczyce z dnia 08 kwietnia 2004 roku w sprawie szkolenia obronbnego.
 28. Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. kultury i promocji oraz stanowisko inspektora ds. inwestycji.
 29. Zarządzenie nr 28/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska pracy inspektora ds. kultury i promocji oraz inspektora ds. inwestycji
 30. Zarządzenie nr 29/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce nn 2007 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 31. ZARZĄDZENIE NR 30/2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 32. Zarządzenie Nr 31 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 kwietnia 2007r
 33. Zarządzenie Nr 32 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 maja 2007r
 34. Zarządzenie Nr 33 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 maja 2007r
 35. Zarządzenie Nr 34 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 maja 2007r
 36. Zarządzenie Nr 35 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 maja 2007r
 37. Zarządzenie Nr 36 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 maja 2007r
 38. Zarządzenie Nr 37 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 maja 2007r
 39. Zarządzenie Nr 37A 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15maja 2007r
 40. Zarządzenie Nr 37 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 maja 2007r
 41. Zarządzenie Nr 39 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 23 maja 2007r
 42. Zarządzenie Nr 40 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2007r
 43. Zarządzenie Nr 41 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 czerwca 2007r
 44. Zarządzenie Nr 42 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 czerwca 2007r
 45. Zarządzenie Nr 43 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 czerwca 2007r
 46. Zarządzenie Nr 44 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 czerwca 2007r
 47. Zarządzenie Nr 45 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 czerwca 2007r
 48. Zarządzenie Nr 46 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 8 czerwca 2007r
 49. Zarządzenie Nr 46A 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 czerwca 2007r
 50. Zarządzenie Nr 46B 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 czerwca 2007r
 51. Zarządzenie Nr 47 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 18 czerwca 2007r
 52. Zarządzenie Nr 48 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 czerwca 2007r
 53. Zarządzenie Nr 49 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 26 czerwca 2007r
 54. Zarządzenie Nr 50 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 czerwca 2007r
 55. Zarządzenie Nr 51 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 czerwca 2007r
 56. Zarządzenie Nr 52 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 czerwca 2007r
 57. Zarządzenie Nr 53 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 9 lipca 2007r
 58. Zarządzenie Nr 54 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 lipca 2007r
 59. Zarządzenie Nr 55 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 60. Zarządzenie Nr 56 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 61. Zarządzenie Nr 57 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 62. Zarządzenie Nr 58 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 63. Zarządzenie Nr 60 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 64. Zarządzenie Nr 61 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2007r
 65. Zarządzenie Nr 62 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 lipca 2007r
 66. Zarządzenie Nr 63 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 9 sierpnia 2007r
 67. Zarządzenie Nr 64 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 13 sierpnia 2007r
 68. Zarządzenie Nr 65 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 13 sierpnia 2007r
 69. Zarządzenie Nr 66 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 13 sierpnia 2007r
 70. Zarządzenie Nr 67 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 13 sierpnia 2007r
 71. Zarządzenie Nr 68 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21 sierpnia 2007r
 72. Zarządzenie Nr 69 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 sierpnia 2007r
 73. Zarządzenie Nr 70 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 sierpnia 2007r
 74. Zarządzenie Nr 70a 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 23 sierpnia 2007r
 75. Zarządzenie Nr 71 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2007r
 76. Zarządzenie Nr 72 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2007r
 77. Zarządzenie Nr 73 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2007r
 78. Zarządzenie Nr 74 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2007r
 79. Zarządzenie Nr 75 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2007r
 80. Zarządzenie Nr 76 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2007r
 81. Zarządzenie Nr 77 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2007r
 82. Zarządzenie Nr 78 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2007r
 83. Zarządzenie Nr 79 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2007r
 84. Zarządzenie Nr 80 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2007r
 85. Zarządzenie Nr 81 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2007r
 86. Zarządzenie Nr 82 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 wrzesnia 2007r
 87. Zarządzenie Nr 83 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 20 wrzesnia 2007r
 88. Zarządzenie Nr 84 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 wrzesnia 2007r
 89. Zarządzenie Nr 85 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 wrzesnia 2007r
 90. Zarządzenie Nr 86 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 25 wrzesnia 2007r
 91. Zarządzenie Nr 87 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 wrzesnia 2007r
 92. Zarządzenie Nr 88 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 wrzesnia 2007r
 93. Zarządzenie Nr 89 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 października 2007r
 94. Zarządzenie Nr 89 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 października 2007r
 95. Zarządzenie Nr 92 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 19 października 2007r
 96. Zarządzenie Nr 94 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 200r
 97. Zarządzenie Nr 93 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007r
 98. Zarządzenie Nr 94 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 200r
 99. Zarządzenie Nr 95 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 października 2007r
 100. Zarządzenie Nr 96 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 listopada 2007r
 101. Zarządzenie Nr 97 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 listopada 2007r
 102. Zarządzenie Nr 99 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 listopada 2007r
 103. Zarządzenie Nr 100 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 listopada 2007r
 104. Zarządzenie Nr 101 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 grudnia 2007r
 105. Zarządzenie Nr 102 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 grudnia 2007r
 106. Zarządzenie Nr 103 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 grudnia 2007r
 107. Zarządzenie Nr 106 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 18 grudnia 2007r
 108. Zarządzenie Nr 107 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007r
 109. Zarządzenie Nr 108 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007r
 110. Zarządzenie Nr 109 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007r
 111. Zarządzenie Nr 110 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2007r
 112. Zarządzenie Nr 111 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2007r
 113. Zarządzenie Nr 97 2007 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 listopada 2007r