MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 2662 
 
Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com
 
Załączniki:

 1. Oświadczenie majątkowe P. E. Banach - Dyrektora Zespolu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach
 2. Oświadczenie majątkowe P. J. Dziadosza - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce
 3. Oświadczenie majątkowe P. M. Dziok - Skarbnika Gminy Kołaczyce
 4. Ośwaidczenie majątkowe P. M. Filipka - Sekretarza Gminy Kołaczyce
 5. Oświadczenie majątkowe P. K. Gustek - Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
 6. Ośwaidczenie majątkowe P. J. Hendzel - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
 7. Oświadczenie majątkowe P. W. Jedziniaka - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 8. Oświadczenie majątkowe P. J. Leśniaka - Kierownika SP ZOZ w Kołaczycach
 9. Oświadczenie majątkowe P. S. Madeja - Zastępcy Wójta Gminy Kołaczyce
 10. Oświadczenie majątkowe P. J. Matysik - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy
 11. Oswiadczenie majątkowe P. D. Pachany - Kierownika Gimnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach
 12. Oświadczenie majątkowe P. S. Rogaczewskiego - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
 13. Oświadczenie majątkowe P. M. Salachy - Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 14. Oświadczenie majątkowe P. J. Kozioła - Wójta Gminy Kołaczyce
 15. Oświadczenie majątkowe P. S. Dunaja - radnego Gminy Kołaczyce
 16. Oświadczenie majątkowe P. P. Dziędzioła - radnego Gminy Kołaczyce
 17. Oświadczenie majątkowe P. P. Filipka - radnego Gminy Kołaczyce
 18. Oświadczenie majątkowe P. B. Gajdy - radnej Gminy Kołaczyce
 19. Oświadczenie majątkowe P. P. Henzla - radnego Gminy Kołaczyce
 20. Oświadczenie majątkowe P. A. Kalety - radnego Gminy Kołaczyce
 21. Oświadczenie majątkowe P. W. Lasik - Leśniak - radnej Gminy Kołaczyce
 22. Oświadczenie majątkowe P. R. Maziarza - radnego Gminy Kołaczyce
 23. Oswiadczenie majątkowe P. E. Ochałek - radnej Gminy Kołaczyce
 24. Oświadczenie majątkowe P. A. Salachy - radnej Gminy Kołaczyce
 25. Oswiadczenie majątkowe P. J. Skibińskiej - radnej Gminy Kołaczyce
 26. Oświadczenie majątkowe P. A. Śliża - radnego Gminy Kołaczyce
 27. Oswiadczenie majątkowe p. J. Szczura - radnego Gminy Kołaczyce
 28. Oświadczenie majątkowe P. Michała Banacha Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczyce.
 29. Ośwadczenie majątkowe P. A. Namysła - radnego Gminy Kołaczyce