MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Uchwały Rady Gminy do 2007
Liczba odwiedzin kategorii: 3301 
 
Uchwały Rady Gminy 2007
 
Załączniki:

 1. Uchwala Nr XII/57/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 2. Uchwała Nr XIV/60/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 3. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 4. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 5. Uchwala nr XIV/72/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 6. Uchwała Nr XIV/69/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20 września 2007
 7. Uchwała Nr/68/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 8. Uchwala Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 9. Uchwała Nr XIV/66/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 10. Uchwała Nr XIV/65/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 11. Uchwała Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 12. Uchwała Nr XIV/63/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 20.09.2007
 13. Uchwała Nr XIV/62/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.2007
 14. Uchwała Nr XIV/61/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.09.07
 15.

 

Uchwała nr XII/59/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr142 poz. 1591 z póżn.zm.).  Stwierdzono nieważność uchwaly Nr. XIII/59/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Kołaczyce.

 16. Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 17. Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 18. Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 19. Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 20. Uchwała Nr xii/53/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 21. Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 22. Uchwała Nr XII/51.2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 23. Uchwała Nr XII/50/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28.08.2007
 24. Uchwała Nr XII/49/07 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 25. Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28.08.2007
 26. Uchwała Nr XII/47/07
 27. Uchwała Nr.XII/46/07
 28. Uchwała Nr XII/44/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 29. Uchwała Nr XII/43/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 5.07.2007
 30. Uchwala Nr XII/42/2007 Rada Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 31. Uchwała Nr XII/41/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 32. Ustawa Nr XII/40/2007 Rdy Gminy Kołaczyce z dnia 5.07.2007
 33. Uchwała Nr XII/39/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 5.07.2007
 34. Uchwała Nr XII/38/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 2007
 35. Uchwała Nr XI/37/07 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 36. Uchwała Nr XI/36/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 37. Uchwała Nr XI.35/2007 Rady Gniny Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 38. Uchwała Nr XI/34/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2007
 39. Uchwała Nr X/33/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 40. Uchwała nr X/32/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 41. Uchwała nr X/31/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 42. Uchwała Nr X/29/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 43. Uchwała Nr X/28/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.04.2007
 44. Uchwała Nr X/26.2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.04.2007
 45. Uchwała Nr IX/25/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 46. Uchwała Nr IX/24/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 47. Uchwała Nr IX/23/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20.04.2007
 48. Uchwała Nr IX/23/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 49. Uchwała Nr IX/22/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 50. Uchwała Nr IX/21/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 51. Uchwała Nr IX/20/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 52. Uchwała Nr XI/19/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30.04.2007
 53. Uchwała Nr. XI/18/2007 Rdy Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2007
 54. Uchwała Nr. VII/17/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 22.04.2007
 55. Uchwała Nr VII/15/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8.04.2007
 56. Uchwała Nr VI/14/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 9.02.2007
 57. Uchwała Nr V/13/07 Rdy Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 58. Uchwała Nr V/13/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 59. Uchwała Nr V/12/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.01.2007
 60. Uchwała Nr V/12/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 27.01.2007
 61. Uchwała Nr IV/11/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 09.01.2007
 62. Uchwała Nr VI/10/07 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 09.01.2007
 63. Uchwała Nr XV/73/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.10.2007
 64. Uchwała Nr XV/74/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 65. Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 66. Uchwała Nr XV/76/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 67. Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 68. Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 69. Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 70. Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 71. Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 72. Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 73. Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 74. Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 26.10.2007
 75. Uchwała Nr XVI/84/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 76. Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 29 listopada 2007r W sprawie :przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina - zwanym "SOWINA 1"
 77. Uchwała Nr XVI/87/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych
 78. Uchwała Nr XVI/88/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 79. Uchwała Nr XVI/89/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie zmian budżeto Gminy Kołaczyce na 2007r.
 80. Uchwała Nr XVI/85/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie przystapienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Dzialania Nowa Galicja
 81. Uchwała Nr XVII/90/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 7 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 82.

Uchwała Nr XVII/91/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/22/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2007 rok

 83. Uchwała nr XVII/92/07 Pady Gminy Kolaczyce z dnia 28 grudnia 2007r W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolaczyce nr XVI/89/2007R
 84. Uchwala nr XVII/93/2007 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na rok 2007
 85. Uchwała nr XVIII/94/2007 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2007 W sprawie : budżetu gminy KOŁACZYCE na 2008 rok.