MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2010 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2010-05-26Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 1/2010 BURMISTRZA KOŁACZYCE Z DNIA 29 stycznia 2010 R. W SPRAWIE SZKOLENIA OBRONNEGO
 2. Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 2 stycznia 2010r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach
 3. ZARZĄDZENIE Nr 2a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 2 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołaczyce regulaminu okresowej oceny pracowników
 4. Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie powołania p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 5. Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 luty 2010r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko aplikanta straży miejskiej
 6. Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 luty 2010r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Kołaczycach
 7. Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 18 luty 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kołaczyce
 8. ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22 luty 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Kołaczyce w 2010 roku.
 9. Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 marca 2010 r W sprawie ustalenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych gminy Kołaczyce na 2010 r.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
 11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości zajętej pod stację gazową
 12. Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 marca 2010 r W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2009 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
 13. ZARZĄDZENIE Nr 13 BURMISTRZA KOŁACZYC Z DNIA 22 MARCA 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 14. Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 15. Zarządzenie nr 15/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 24 marca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 16. Zarządzenie nr 16/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 26 marca 2010 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na dziećmi w wieku przedszkolnym oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2010
 17. Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 marca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 18. Zarządzenie nr 18/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 marca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 19. ZARZĄDZENIE Nr. 19/2010 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego, kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej na terenie Gminy Kołaczyce
 20. Zarządzenie 19a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 kwietnia 2010 r W sprawie zmian w wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 21. Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
 22. ZARZĄDZENIE NR 21/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego cmentarza komunalnego w Lublicy
 23. Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kołaczyce na rok szkolny
 24. Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 maja 2010r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 25. Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 maja 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010
 26. ZARZĄDZENIE Nr. 25/2010 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego, kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej na terenie Gminy Kołaczyce
 27. ZARZĄDZENIE Nr 26/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 28. ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 maj 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalenia Szkód i Szacowania Strat Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 29. ZARZĄDZENIE NR 28/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 21 maj 2010 roku w sprawie powołania gminnego lidera do prac w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010r.
 30. Zarządzenie nr 29/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 maja 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 31. Zarządzenie nr 30/2010 Burmistrza Kołaczycz dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 32. Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek powodzi w maju 201 Or. w Gminie Kołaczyce .
 33. Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustalenia kwoty na potyczki mieszkaniowe Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 34. Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 35. Zarządzenie nr 34/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 maja 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 36. Zarządzenie nr 35/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 maja 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 37. Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 38. ZARZĄDZENIE NR 36a/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do prac w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010r.
 39. ZARZĄDZENIE NR 37/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 115 poz. 1229) oraz art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie (Dz. U. Nr 142 z póź. zm.) w związku ze wzrostem stanu wód w rzece Wisłoka i jej dopływów oraz niekorzystną prognozą meteorologiczną:
Wprowadzam z dniem 2 czerwca 2010 r . od godz. 7.30 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Kołaczyce.
 40. ZARZĄDZENIE NR 38/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalenia Szkód i Szacowania Strat w Gospodarstwach Domowych Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 41. ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalenia Szkód i Szacowania Strat w Gospodarstwach Domowych Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 42. Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 43. Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 44. Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 45. Zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 11 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 46. Zarządzenie nr 44/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 11 czerwca 2010 r W sprawie zmian w wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 47. Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 11 czerwca 2010 r W sprawie zmian w wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 48. Zarządzenie nr 46/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 49. Zarządzenie nr 46a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 50. Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2010/2011
 51. Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Kołaczyc Z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach
 52. Zarządzenie 59a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 53. Zarządzenie nr 50/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 18 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 54. Zarządzenie nr 51/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 23 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 55. Zarządzenie nr 52/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 56. ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na uprawianie różnych form sportu konnego
 57. Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010 r W sprawie zmian w wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok w związku Z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 58. Zarządzenie nr 55/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 59. Zarządzenie nr 56/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 60. Zarządzenie nr 57/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010 r W sprawie zmian w wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 61. Zarządzenie nr 58 a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 62. ZARZĄDZENIE Nr 59/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 63. Zarządzenie nr 60/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 64. Zarządzenie nr 61/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 lipca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 65. Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 66. Zarządzenie nr 63/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 22 lipca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 67. Zarządzenie nr 65/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 lipca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 68. Zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 lipca 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 69. ZARZĄDZENIE Nr 67/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 70. ZARZĄDZENIE Nr 68/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC Z DNIA 10 SIERPNIA 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 71. Zarządzenie Nr 68a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi związanego Z usuwaniem szkód powodziowych na terenie Gminy Kołaczyce
 72. Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Kołaczyce
 73. Zarządzenie nr 70/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko ds. finansowych
 74. Zarządzenie nr 71/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko ds. finansowych
 75. Zarządzenie nr 72/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 sierpnia 2010 r W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2010 r.
 76. Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.08.2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 77. Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.08.2010. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 78. Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.08.2010. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 79. Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.08.2010. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 80. Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 sierpnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 81. Zarządzenie nr 78/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 sierpnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 82. ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 02 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w Mieście Kołaczyce
 83. Zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 września 2010 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 84. Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 września 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach
 85. Zarządzenie nr 82/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 września 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 86. ZARZĄDZENIE NR 83/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 września 2010 r W sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budynków i urządzeń związanych z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.
 87. Zarządzenie nr 84/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 września 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 88. Zarządzenie nr 85/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 września 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010
 89. ZARZĄDZENIE NR. 86/2010 BURMISTRZA KOŁACZYCE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 22 października 2010 r.
 90. ZARZĄDZENIE Nr 87/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 października 2010r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo , stanowiące własność Gminy Kołaczyce
 91. Zarządzenie nr 88/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 26 października 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 92. Zarządzenie nr 89/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 październik 201 Or. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 93. Zarządzenie nr 90/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok.
 94. Zarządzenie Nr 90a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg związanych z usuwaniem szkód powodziowych na terenie Gminy Kołaczyce w 2010 r.
 95. Zarządzenie nr 91/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 24 listopada 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 96. ZARZĄDZENIE NR 92/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego do prac w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010r.
 97. Zarządzenie nr 92a/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 listopada 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 98. ZARZĄDZENIE Nr 93/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC Z DNIA 3 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
 99. ZARZĄDZENIE Nr 94/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
 100. Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 101. ZARZĄDZENIE NR 96/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kołaczyc
 102. ZARZĄDZENIE NR 97/2010 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania gminnego lidera do prac w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 103. Zarządzenie nr 98/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 grudnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 104. ZARZĄDZENIE Nr 99/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie ustalenia stawek czynszu
 105. ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za najem sal w domach ludowych
 106. Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
 107. Zarządzenie nr 102/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych
 108. Zarządzenie nr 103/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 grudnia 2010r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Kołaczycach
 109. Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 110. Zarządzenie nr 105/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31grudnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 111. Zarządzenie nr 106/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 112. Zarządzenie nr 107/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2010 rok
 113. Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach oraz wprowadzenia systemów kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych.
 114. Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz gminnych jednostek organizacyjnych
 115. Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 r.